Sociale vraagstukken Investeren in Taal

Arbeidsverhoudingen en medezeggenschap

De arbeidsmarkt verandert en de aard en invulling van het werk veranderen mee. Het Nieuwe Werken, robotisering en digitalisering, job crafting en permanente om-, bij- en nascholing zijn ontwikkelingen die vragen om veranderingen binnen organisaties. Ecorys brengt deze ontwikkelingen in kaart en adviseert over arbeidsmarktbeleid, bijvoorbeeld in het onderzoek naar een verplichte scholingspremie voor werknemers. 

Daarnaast heeft Ecorys expertise op het terrein van medezeggenschap. Zowel de ontwikkelingen in de medezeggenschap en arbeidsverhoudingen in Nederland als het functioneren van ondernemingsraden in organisaties en indirecte en directe medewerkersparticipatie, zijn onderwerpen die Ecorys behandelt. Zo kijkt Ecorys bijvoorbeeld bij (overheids)organisaties samen met OR, HR en bestuurder hoe de (directe) medewerkersparticipatie beter ingericht kan worden.