Sound analysis, inspiring ideas
Onze klanten beslissen over de toekomst en inrichting van de maatschappij. Met gedegen onderzoek leggen wij een feitelijke basis onder strategische keuzes.

Een betere maatschappij voor burger en bedrijf is wat ons motiveert en inspireert om onze opdrachtgevers van de beste beleidsadviezen te voorzien.
WIE WIJ ZIJN
Ecorys is actief in meer dan 100 landen. Wij zijn in 2000 ontstaan uit een aantal samenwerkende Europese research en adviesbureaus, waaronder het Nederlands Economisch Instituut (NEI). Doordat het NEI sinds 1929 overheden, besturen en instellingen adviseerde over strategische vraagstukken, is Ecorys het eerste beleidsadviesbureau in Europa.

Key Experts

 • Eline Devillers

  Sector leader Passenger Transport

  Eline heeft veel ervaring in het succesvol uitvoeren van bestuurlijk complexe projecten op het gebied van infrastructuur, transport en mobiliteit. Zij verzorgt ook trainingen in de toepassing van Maatschappelijke Kosten Baten Analyses (MKBA/KBA), Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport en Overzicht Effecten Infrastructuur.

 • Nora Plaisier

  Sector leader Trade & Private Sector

  Nora heeft meer dan 10 jaar ervaring op het gebied van internationale handel, concurrentiekracht en private-sectorontwikkeling. Zo heeft belangrijke studies uitgevoerd voor zowel de Nederlandse markt (Nederland in 2030) als de Europese Unie (Trade Sustainability Impact Assessments). 

 • Wija Oortwijn

  Partner

  Wija heeft meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van doelmatigheidsonderzoek en is internationaal expert op het terrein van health technology assessment.  Ze heeft tal van publicaties op haar naam staan en is lid van de editorial board van het tijdschrift International Journal of Technology Assessment in Health Care.

 • Henk Bakker

  Manager Arbeidsmarkt, Onderwijs en Sociale Innovatie

  Henk is manager Arbeidsmarkt, Onderwijs en Sociale Innovatie en ervaren adviseur en projectmanager op het terrein van maatschappelijke ontwikkeling. Met name gaat het daarbij om samenwerking en verbetering van publieke en publiek-private dienstverlening op het snijvlak van arbeidsmarkt, onderwijs, economie en zorg. Henk is veelgevraagd spreker en gespreksleider, vaardig in het creëren en versterken van                                                                verbindingen tussen organisaties, personen en thema's.

 • Jeroen Bozuwa

  Senior Consultant

  Jeroen Bozuwa heeft ruim 20 jaar ervaring op het gebied van transport en logistiek. Hij is gespecialiseerd in goederenvervoerstudies en onderzoek naar de macro-economische effecten van trends en beleidsmaatregelen. Jeroen is expert op het gebied van transport innovatie. Op basis van zijn modellen is de intermodallinks routeplanner opgezet.

 • Wim Spit

  Senior Partner

  Wim is gespecialiseerd in de analyse van de effecten en het (maatschappelijk) rendement van beleidsinterventies. Binnen het sociaal domein houdt hij zich onder meer bezig met participatie, re-integratie, zorg en maatschappelijke ondersteuning. In het fysieke domein heeft Wim jarenlange ervaring in infrastructuur, mobiliteit en gebiedsontwikkeling. Naast beleidsondersteunende studies verzorgt Wim praktijkworkshops en trainingen in de toepassing van instrumenten zoals effectencalculator, (sociale) business case en maatschappelijke kosten-batenanalyse. Hij heeft werkervaring in ruim 50 landen in Europa, Azië, Afrika en Latijns-Amerika.

   

 • Anja Willemsen

  Consultant

  Anja heeft zeer veel ervaring op het gebied van evaluatieonderzoek en monitoring en is zowel als team leider als teamlid betrokken geweest bij het ontwerp en uitvoering van verschillende grote en complexe nationale en internationale (joint) evaluaties van projecten en programma’s voor overheidsorganisaties, NGO´s en de Europese Commissie.

 • Michel Hek

  Principal consultant

  Michel heeft uitgebreide kennis van zowel de kostenkant (bouwkosten, grondwaarden) als de opbrengstenkant (exploitaties, optimalisaties) en de bestuurlijke context (bestemmingsplannen, procedures en vergunningen) . Hij is de auteur van het boek “Herbestemmingswijzer, herbestemming van bestaand vastgoed”.

 • Patrick de Bas

  Senior consultant

  Patrick heeft meer dan 10 jaar ervaring op het gebied van onderzoek naar marktwerking, regulering en concurrentiekracht. Hij is gespecialiseerd in gereguleerde sectoren, in bijzonder de postmarkt en de telecommarkt, en in openbare aanbesteding. Als projectleider en expert is hij bij vele nationale en Europese onderzoeken betrokken geweest.

 • Sjerp van der Ploeg

  Principal Consultant

  Sjerp heeft ruim 20 jaar ervaring met onderzoek en beleidsadvies gericht op vraagstukken rondom organisatie, besturing, bekostiging en kwaliteit van het Nederlandse onderwijs. Hij is methodologisch expert op het terrein van onderzoeksdesign, ex post en ex ante effectonderzoek, steekproeftrekking, multivariate analyse en dergelijke.

EXPERTISE
Ecorys opereert op het snijvlak van beleidsonderzoek en strategisch advies. Onze consultants zijn niet alleen expert op het gebied van feitelijk onderzoek, maar ook adviseur op een maatschappelijk toepassingsgebied. Al meer dan 85 jaar helpen wij beleidsmakers bij het oplossen van sociale, ruimtelijke en economische vraagstukken.
Uitgelichte Expertise
KLANTEN
Sinds 1929 voert Ecorys beleidsonderzoek en adviesopdrachten uit voor private en publieke klanten. Door deze rijke ervaring zijn wij het eerste beleidsadviesbureau in Europa en hebben wij veel ontwikkeling- en samenwerkingsprogramma's voor internationale opdrachtgevers uitgevoerd. Neem voor meer informatie contact met ons op.
Uitgelichte Klanten
NIEUWS
Wednesday, February 14, 2018 - 15:31
Nederland heeft een lange en rijke historie. Deze historie is uitgetekend in vele prachtige, indrukwekkende en interessante monumenten. De instandhouding van monumenten is kostbaar. Ter compensatie kunnen eigenaren voor de instandhouding van hun...
Uitvoering beleidsdoorlichting IenW
Thursday, February 1, 2018 - 12:58
Ecorys is door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) benaderd om een beleidsdoorlichting uit te voeren...
Onderzoek verwevenheid binnen misdaad...
Thursday, January 18, 2018 - 10:08
De onderzoeksarm van het ministerie van Justitie en Veiligheid (WODC) heeft onlangs een Ecorys-onderzoek gepubliceerd,...
In opdracht van de gemeente Rotterdam...
Tuesday, November 7, 2017 - 14:41
In opdracht van de gemeente Rotterdam heeft Ecorys onderzocht hoeveel coffeeshops de gemeente nodig heeft. Hierbij is...
Ecorys presenteert studie op het symp...
Thursday, October 19, 2017 - 16:16
Kimberley van den Bergen, consultant bij Ecorys, was een van de key-sprekers op het symposium “Cross-border...
WERKEN BIJ ECORYS
Ecorys Nederland heeft altijd ruimte voor hoogopgeleiden die hun talenten willen ontplooien en voor bewezen talenten die met inspirerende adviezen een bijdrage aan de maatschappij van morgen willen leveren. Wij werken in zowel binnen- als buitenland. Voor internationale opdrachten kan je ook op projectbasis aan de slag.
CONTACT

Kantoren Ecorys Nederland

Rotterdam (Hoofdkantoor)

Adres
Watermanweg 44
Eurogate II
3067 GG Rotterdam
PDF routebeschrijving

Postbus
Postbus 4175
3006 AD Rotterdam

Tel. 010 453 88 00
Fax 010 453 07 68
netherlands@ecorys.com

Amsterdam

Adres
Rhijnspoorplein 18
1018 TX Amsterdam
PDF routebeschrijving

Tel. 020 626 93 53
Fax 020 623 93 68
netherlands@ecorys.com

Contactformulier

Contactformulier